Raus bryggeri

  • Raus bryggeri
    RAUS Bryggeri
  • Raus bryggeri
    RAUS Bryggeri
  • Raus bryggeri
  • Raus bryggeri
RAUS bryggeri ligger ved ferjeleiet på Nesna. Her er det ølutsalg og pub hvor en både kan prøvesmake og kjøpe meg seg lokalproduserte produkter. I sommersesongen er det daglig omvisning og smaksprøver, med unntak av søndager.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial