Kjerringøy Handelsted

  • Terje Rakke - Nordic Life
  • Ernst Furuhatt
  • Terje Rakke Nordic Life
  • Terje Rakke Nordic Life
  • Terje Rakke Nordic Life
  • Ernst Furuhatt
  • Nadia Nordskott
  • Roger Johansen
  • Olav Breen
  • Olav Breen

Kjerringøy er et unikt kulturminne. Et godt bevart kulturmiljø fra 1800-tallet med 15 fredede bygninger med autentisk interiør ligger vakkert til ved Kjerringøysundet. Her kan man delta på omvisninger i hovedhuset og ellers på museumsområdet. Mange av bygningene står åpne og tilgjengelige, og samlingen gir et nærmest komplett bilde av dagligliv og handel fra 1800-tallets Nordland. Handelsstedene utgjorde et vendepunkt i Nord-Norges historie. Med handelsstedene opphevet man handelsmonopolet til byene i sør, og mer av overskuddet fra fiskehandel i nord ble igjen i landsdelen. Dette var viktig for landsdelens utvikling utover 1800-tallet.

I kramboden kan du kjøpe gaver eller reiseminner, eller bare mimre over Ata og flaskekoster, kremmerhus og kasjetthuer. Blir du sulten eller tørst kan du ta en tur til museumskafeen i Nyfjøsen.

Kjerringøy ligger nord for Bodø og du tar ferje mellom Festvåg og Misten. Overfarten er på 10 minutter.