Turforslag: Heilhornet i Bindal

Heilhornet er Sør-Helgelands høyeste fjell og ligger i Bindal kommune. Det populære fjellet rager høyt over sine nabofjell og utsikten er enestående på en godværsdag. Det er to ruter opp hit. Turen går langs en godt merket løype, og tar ca 5 -7 time i moderat tempo. Den krever relativt god form og gode fjellsko.

Heilhornet: 1058 m.o.h

Vanskelighetsgrad: Krevende, bør være turvant.
Tid: 6-7 timer tur/retur.
Kart/merking: Godt merket sti.
Parkering: Merket parkering langs Fv17, sju kilometer nord for krysset fylkesvei 17 og 802 til Rørvik (Kjelleidet). Nordfra kjører du 17,8 kilometer fra ferjeleiet på Holm.

NB: På sommeren er det ofte fullparkert her. Det er ikke tillatt å parkere utenfor skiltet parkering. Et annet alternativ er da å kjøre til Vikestad på Bindalseidet. 

Turen krever at en er vant til å gå i fjell, og har god fysisk form. Siste del av ruta er bratt, men har gelender.

Alternativ 1: Fra øst, – Vikestad på Bindalseidet

Kjør til Vikestad på Bindalseidet. Turen begynner i enden av Hornelvveien på Vikestad. Det er merket med Topp 10 (røde merker) og Heilhornmassivet (grønne merker), fra krysset til Vikestad. Ved fellesbeitet på Vikestad er det toalett og stor parkeringsplass. Fra fellesbeitet til Gundagammen er det fin sti med jevn stigning hele veien. Store deler av stien er klopplagt. Ved passering av Gundagammen blir det noe mer utfordrende terreng et lite stykke, mens det flater godt ut over myrene før man begynner å gå opp mot Hornvatnet. Ved stien passerer man posten til Topp 10/Trollfjell Geopark- Grønnbenken. Deretter begynner man på ryggen opp mot Heilhornet. Herfra og opp er det ganske bratt. Når man kommer opp på ryggen vil man etterhvert møte stien som går ned til Hornlia og riksvei 17. Oppstigningen fra Vikestad er 6,5 km.

Alternativ 2: Fra vest, – Hornlia ved Kjelleidet

Vest for Heilhornet finner du en liten parkering i Hornlia, ved Kjelleidet, langs riksvei 17. Oppstigning herfra beløper seg på 5,5 km. og er en brattere oppstigning enn alternativ 1. Vi gjør oppmerksom på at parkering langs FV17 utenom skiltet parkering er forbudt. Så om det er fullt på denne parkeringen eller nærliggende utkjøringer, så kjør til Bindalseidet og Vikestad.

Rundt 10–15 meter nord for parkeringa kommer det en bekk ned, og til venstre for denne går stia opp. Her stiger det ganske raskt opp gjennom skogen til 280 meter, og så flater det ut innover. Etter hvert deler stia seg. Lesshornet er merket til venstre, men du følger merking til høyre til Heilhornet. Bra merking her

Du stiger opp til rundt 545 meter, før det går rett fram parallelt med toppen et stykke. Så stiger du til rundt 670 og er på sørsida av toppen og stiger videre opp mot 900 til 950 meter.

Nå er du oppe på eggen, og her er det litt ulendt nordover fram til toppen, men du er nesten oppe i den høgden du skal være i. Som skrevet, ulendt, men ikke uframkommelig. Noen melder avbud på de siste metrene fordi det er så bratt i sidene, men husk at her er et gelender!

Kilde: Inge Ove Tysnes i boka: Helgelandskysten - turer bratt og flatt