Holm Kulturminneløype

  • Bindal Kommune
  • Bindal Kommune
  • Bindal Kommune
  • Bindal Kommune

Vanskelighetsgrad: Enkel
Antall km: 3,3
Parkering: Ved Holm camping. Merket sti.

Løypa starter ved Holm Camping, går bort til den gamle kirkegården på Solstad, nedom fjæra, videre gjennom et område med mange gravhauger fra jernalderen (trolig fra om lag år 500-600 e. kr.) og tilbake til Holm Camping igjen. 

Løypa er ca 3 km lang og har 7 poster med skilt som forteller om gravhaugene, om dyre- og planteliv og litt om lokalhistorien. 

Solstadområdet har sport etter gammel bosetting, sannsynligvis helt fra kristi fødsel. Gravhaugene forteller at det en gang i oldtida bodde personer her med høy status, sannsynligvis en eller flere småkonger eller bondehøvdinger.

Ferden går via Solstad gamle kirke og kirkegård, som var hovedkirkegård for ytre Bindal gjennom 250 år. Løypa er egnet for deg som vil gå tur, trene, nyte utsikten eller er nysgjerring på lokalhistorien.